ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เป็นระบบสารสนเทศ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล เพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง เพื่อใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่พร้อมรองรับการใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมด้วย คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของ User Name กลาง และ ทำการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง...

ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร ภายใต้ AFTA และ WTO นอกโควตา


ได้แก่ กาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง กระเทียม พริกไทย หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ลำไยแห้ง ไหมดิบ และข้าว
ต้องยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ภายในเดือน ธันวาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved